Atatürk diyor ki :

"Biz cahil dediğimiz zaman, mektepte okumamış olanları kastetmiyoruz. Kastettiğimiz ilim, hakikati bilmektir. Yoksa okumuş olanlardan en büyük cahiller çıktığı gibi, hiç okumak bilmeyenlerden de hakikati gören gerçek alimler çıkabilir."

 
English Dutch French German Italian Russian Spanish Turkish

Duyuru

Sitemizde 1900-1942 yılları arasında 3232 olay ve 491 ayrıntılı madde mevcuttur.

Sitemizin tümünden faydalanmak için lütfen kayıt olunuz.

Sitemiz günlük olarak güncellenmekte ve yeni maddeler eklenmektedir.

E-Posta: bilgi@almanaktr.com

Giriş Formu

İstatistik

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün607
mod_vvisit_counterDün657
mod_vvisit_counterBu Hafta7216
mod_vvisit_counterBu Ay3066
mod_vvisit_counterToplam1221940
Şu anda 16 konuk çevrimiçi

İlk Osmanlı parlamentosu

Kullanıcı Değerlendirmesi: / 9
ZayıfEn iyi 


Türkiye 1876'da Birinci Meşrutiyeti n halka açıklanmasını konu edinen gravür. KISA ÖMRÜNE RAĞMEN, PARLAMENTO GELENEĞİNİN YERLEŞMESİ BAKIMINDAN BİR BAŞLANGIÇ OLMUŞTUR.

 

İç ve dış sorunlar karşısında iyice bunalan Midhat Paşa'yı, bir « komplo » hazırladığı gerek­çesiyle, Kanunuesasî'nin 113. maddesinden aldığı yetkiye da­yanarak yurt dışına süren II. Abdülhamid, yabancı devletleri yatıştırmak düşüncesinin de et­kisiyle olsa gerek, ilk seçimlerin yapılmasını istedi. Ancak seç­menler, mebusları doğrudan doğruya kendileri seçmiyorlar, mebusları seçecek olan ikinci seçmenleri seçiyorlardı. Pek çok yerde bu seçim bile yapılamadı. Görüldüğü gibi, ilk parlamen­tonun oluşturulmasında uygu­lanan sistem, Osmanlı varlıklı sınıflarının siyasî temsiline olanak sağlıyor, ama halk bu mekaniz­manın dışında tutuluyordu. Se­çimlerde adaylıklar da kişiseldi; ülkede henüz siyasî partiler yoktu. Seçimlerin bir garipliği de, anayasının açık hükmüne rağmen, parlamentonun dört yıl için değil, sadece bir yıl için seçilmiş sayılmasıydı. Nitekim ilk Meclisi Mebusan bir yasama yılı faaliyette bulunmuş sayıldıktan sonra dağıldı, ikinci yasama yılı için yeniden seçimler yapıldı.

İlk Osmanlı meclisi 19 mart 1877'de padişahın söyleviyle açıldı. İlk meclis üç aydan biraz fazla, ikinci yıl toplanan meclis de iki ay kadar faaliyette bulundu. Her iki meclis de Osmanlı egemen sınıflarının temsilcilerinden oluşuyordu. Meclislerdeki ço­ğulculuğun ilginç yanı, değişik milliyet ve dinlere mensup üyelerin yarattığı mozaikti. Gay­rimüslimler meclisin üçte birini aşar sayıda temsil ediliyordu.

II. Abdülhamid'in aslında is­tediği bir « kukla meclis »ti. Ancak, işler pek onun istediği gibi gitmedi. Meclisi Mebusan üyeleri, meclisin haklarını ve özgür tar­tışma ortamını savundular; yasa tasarılarında özgürlükçü deği­şiklikler sağladılar (basın yasası); Rusya'ya karşı verilen savaşta hatalı gördükleri asker ve sivil yöneticileri, hatta pasif tutumu nedeniyle padişahı eleştirdiler; sadrazamın azledilmesini, savaş sorumluları için Divanı Harb kurulmasını sağladılar.

Meşrutiyet ve Kanunuesasî, yalnız padişahı değil, iç ve dış birtakım nüfuzlu çevreleri de tedirgin ediyordu. İçte şeyhül-islamlıktan başlayarak bütün kademeleriyle eleştirilen ilmiye, savaş başarısızlıklarından dolayı hesap vermeye çağrılan paşalar, düzenli bir maliye ve vergi sis­temini kendi spekülatif kazançları için tehlikeli sayan Galatalı bankerler ve nihayet bürokrasinin tutucu kanadı huzursuzdu. Dışta ise impatorluğun zaaflarını kendi yayılma planlarının sıçrama tahtası sayanlar, parlamentolu, nispeten denetimli ve katılımlı bir anayasal monarşinin, devletin siyasî birliğini yeniden sağla­masından korkuyorlardı. Ayrıca bunlar için, kendi ekonomik ta­lepleri bakımından, padişahı veya yukarı devlet bürokrasisini «ikna etmek », meclisli bir yönetimden ödün koparmaktan çok daha kolaydı. Üstelik, reform çalış­malarına koyulan meclis, onların müdahale kozlarını da ellerinden almaya başlamıştı.

Meşrutiyet cephesi ise zayıftı. Ufukta, anayasal bir rejime destek olabilecek millî burjuvazi ve halk kitlelerinin siyasî eylemi gö­rünmüyordu. Bu koşullar, II. Abdülhamid'e, «içinde bulunulan olağanüstü durum »(savaş ) ne­deniyle meclisi tatil etme fırsatını verdi. 14 şubat 1878 günü ger­çekleştirilen bu saray darbesinden sonra, meclis bir daha toplantıya çağrılmadı. Böylece Kanunuesasî, hukuken değilse bile, fiilen hü­kümsüz duruma düştü.

BİRİNCİ MEŞRUTİYET İLE İLGİLİ MADDELER

Birinci Meşrutiyet - Giriş
Birinci Meşrutiyet'e doğru
1876 Kanunuesasî'si
İlk Osmanlı parlamentosu

Tags: Abdülhamid | Meclis | Meşrutiyet | Osmanlı | Padişah

Yorumlar

Lütfen YORUM Yazmak İçin Giriş Yapın. Üye değilseniz ücretsiz üye olabilirsiniz.
Son Güncelleme: Salı, 21 Eylül 2010 14:10